Languages:
 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti

 

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
Heydər Əliyev


 

Yeniliklər üçün: 

Xoş gəlmisiniz.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti, Sizi öz internet saytında salamlayır.Haqqımızda

Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 16 may tarixli, 583 nömrəli Fərmanına əsasən dövlət vəsaitləri hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək məqsədi ilə yaradılmış və onun vəzifələri «Dövlət satınalmaları haqqında» Qanunun 4-cü maddəsinin tələblərinə uyğun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2003-cü il tarixli, 855 saylı Fərmanı ilə təsdiq olunmuş Əsasnamə ilə müəyyənləşdirilmişdir. Əsasnamədə Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinə, Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın yaradılması və təkmilləşdirilməsi, dövlət vəsaitləri hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) müsabiqə əsasında satın alınmasının qanuniliyinə və müqavilələrin icrasına nəzarətin təmin edilməsi, satınalan təşkilatların mütəxəssislərinin dövlət satınalmaları sahəsində ixtisas səviyyələrini artırmaq məqsədilə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlərin həyata keçirilməsi, dövlət satınalmaları sahəsində məlumat bazasının yaradılması, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi məsələləri həvalə edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmalarını tənzimləyən ilk nomativ sənəd, «Büdcə təşkilatları tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması haqqında» Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 1996-cı il tarixli, 524 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, bir qədər sonra «Tender haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11 fevral 1997-ci ildə qəbul olunmuş və «Tender haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 7 aprel 1997-ci ildə imzalanmışdır. Göstərilən sənədlərin tətbiq olunduğu müddət ərzində Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi, bu sahədə əldə olunmuş təcrübəni öyrənərək, Avropa birliyinin bir sıra ölkələrinin dövlət satınalmalarına dair mövcud sənədlərini, Dünya Bankının tövsiyələrini, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının dövlət satınalmaları üzrə sazişlərinin müddəalarının tələblərini nəzərə almaqla yeni, «Dövlət satınalmaları haqqında» Qanun layihəsini işləyib hazırlamış, həmin Qanun layihəsi Milli Məclis tərəfindən 27 dekabr 2001-ci il tarixdə qəbul olunaraq, «Dövlət satınalmaları haqqında» Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2002-ci il tarixli, 668 saylı Fərmanı ilə qüvvəyə minmişdir. Fərmana əsasən 250 (iki yüz əlli) milyon manat və ondan yuxarı həcmdə bütün dövlət satınalmaları açıq tender vasitəsi ilə həyata keçirilir, malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti 250 (iki yüz əlli) milyon manatdan aşağı olduqda satınalan təşkilat hər hansı satınalma metodundan istifadə edir. Tender predmetinin ehtimal olunan qiyməti 5 milyard manat, büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda isə 1,5 milyard manat və ya müvafiq olaraq sərbəst dönərli valyuta ilə buna ekvivalent məbləğdən yüksək olduqda, tender komissiyasının tərkibinə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və tender predmetinə aidiyyatı olan müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri daxil edilir. Azərbaycan Respublikasında keçirilən dövlət satınalma prosedurlarında istənilən rezident və qeyri-rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud hüquqi şəxslər birliyi, dövlət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, iddiaçı kimi iştirak edə bilərlər. Buna dair istisna halları «Dövlət satınalmaları haqqında» Qanunun 8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ-hüquqi sənədlərdə göstərilməlidir. «Dövlət satınalmaları haqqında» Qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2002-ci il tarixli, 668 saylı Fərmanından irəli gələn tapşırıqları yerinə yetirmək məqsədi ilə Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi «Dövlət satınalmaları haqqında» Qanununun icrasını təmin edən sənədləri hazırlamış və həmin sənədlər Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Qeyd olunan sənədlər barədə ətraflı məlumatlarla saytın «Qanunvericilik» bölməsində tanış olmaq mümkündür. Satınalan təşkilatların dövlət satınalmalarına cəlb olunan mütəxəssislərinin ixtisas səviyyələrinin artırılması məqsədi ilə nazirlik, komitə, idarə və təşkilatların, eyni zamanda respublikanın şəhər və rayonlarının təhsil, səhiyyə, mədəniyyət şöbələrinin, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin mütəxəssisləri üçün «dövlət satınalmaları» mövzusunda mütəmadi olaraq təlim kursları keçirilir. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarların dövlət satınalmalarına geniş cəlb olunmasını təmin etmək məqsədi ilə həmin şirkətlərin nümayəndələri üçün seminarlar təşkil olunur. Saytın «Təlim» bölməsindən bu barədə məlumatlar əldə edilə bilər. Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi, saytın «Sual-Cavab(FAQ)» bölməsində dövlət satınalmaları sahəsində normativ-hüquqi sənədlərin tətbiqi ilə əlaqədar geniş müzakirələrin aparılmasına Sizi dəvət edir. Ümid edirik ki, bizim saytımızda dərc olunan məlumatlar dövlət satınalmaları üzrə keçirilən tenderlərdə aşkarlığın və ədalətli rəqabətin təmin olunmasına şərait yaradacaqdır.


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Müəllif hüquqları qorunur. Saytda yerləşdirilmiş məlumatlardan istifadə zamanı www.tender.gov.az saytına istinad edilməsi mütləqdir. Copyright © 2010-2016.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti
Ünvan: Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyov küçəsi 40, Hökümət Evi, giriş-4, 2-ci mərtəbə.

Telefon: (99412) 493-20-15