Languages:
 

Azərbaycan Respublikası
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi

 

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
Heydər Əliyev


 

Yeniliklər üçün: 

Tenderə dəvət

       AZəRBAYCAN MELIORASIYA Və SU TəSəRRüFATı AçıQ SəHMDAR CəMIYYəTININ TEXNOLOJI İSTEHSAL KOMPLEKTLəşDIRMə İDARəSI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR:

Tender 25 lot üzrə keçirilir::

lot 1 - Lot N-18 Ekskavator-yükləyici (təkərli) I-III rüb 2011-ci il
lot 2 - Lot N-19 Traktor və traktor üçün qoşqular I-III rüb 2011-ci il
lot 3 - Lot N-20 Çalovlu yükləyici (təkərli) I-III rüb 2011-ci il
lot 4 - Lot N-21 Hyundai markalı ekskavatorlar üçün aqreqatlar və hissələr I-III rüb 2011-ci il
lot 5 - Lot N-22 Xüsusi nasoslar və elektrik mühərrikləri üçün aqreqatlar, hissələr I-IV rüb 2011-ci il
lot 6 - Lot N-23 Xüsusi elektrik mühərrikləri üçün stator dolaqları I-III rüb 2011-ci il
lot 7 - Lot N-24 Subartezian nasosları və idarəedici şitlər I-III rüb 2011-ci il
lot 8 - Lot N-25 Asinxron elektrik mühərrikləri üçün mühafizə şitləri I-III rüb 2011-ci il
lot 9 - Lot N-26 Sinxron elektrik mühərrikləri üçün mühafizə şitləri I-III rüb 2011-ci il
lot 10 - Lot N-27 Səyyar nasos stansiyaları I-IV rüb 2011-ci il
lot 11 - Lot N-28 Güc transformatorları və KTP I-IV rüb 2011-ci il
lot 12 - Lot N-29 Dizel mühərrikləri I-III rüb 2011-ci il
lot 13 - Lot N-30 Dizel güc aqreqatları I-III rüb 2011-ci il
lot 14 - Lot N-31 “D”, “SNS” və “PQ” tipli nasoslar I-III rüb 2011-ci il
lot 15 - Lot N-32 Xüsusi nasoslar və mühərriklər I-III rüb 2011-ci il
lot 16 - Lot N-33 Vakuum nasosları I-III rüb 2011-ci il
lot 17 - Lot N-34 Nasos aqreqatları (65 QDK, 40 NDK) I-IV rüb 2011-ci il
lot 18 - Lot N-35 Aşağı gərginlikli asinxron elektrik mühərrikləri I-IV rüb 2011-ci il
lot 19 - Lot N-36 Yüksək gərginlikli elektrik mühərikləri I-III rüb 2011-ci il
lot 20 - Lot N-37 Metalkəsən dəzgahlar I-III rüb 2011-ci il
lot 21 - Lot N-38 Elektrik sayğacları və cərəyan transformatorları I-III rüb 2011-ci il
lot 22 - Lot N-39 ESV tipli subartezian nasosları üçün sarğı naqilləri və güc kabelləri I-III rüb 2011-ci il
lot 23 - Lot N-41 Kanalqazan I-III rüb 2011-ci il
lot 24 - Lot N-42 Laboratoriya avadanlıqları I-III rüb 2011-ci il
lot 25 - Lot N-43 Yumşaq inventar, yataq ləvazimatı və xüsusi geyimlər I-IV rüb 2011-ci il

 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu (Əlaqələndirici şəxs :Bakı şəhəri, 370054, Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsi, döngə 1285., telefon :497-49-12 saylı telefonla Ə.Zahidov) ünvanından ala bilərlər .

İştirak haqqı

lot 1 - 250 manat manat
lot 2 - 250 manat manat
lot 3 - 250 manat manat
lot 4 - 250 manat manat
lot 5 - 250 manat manat
lot 6 - 250 manat manat
lot 7 - 250 manat manat
lot 8 - 250 manat manat
lot 9 - 250 manat manat
lot 10 - 250 manat manat
lot 11 - 250 manat manat
lot 12 - 250 manat manat
lot 13 - 250 manat manat
lot 14 - 250 manat manat
lot 15 - 250 manat manat
lot 16 - 250 manat manat
lot 17 - 250 manat manat
lot 18 - 250 manat manat
lot 19 - 250 manat manat
lot 20 - 250 manat manat
lot 21 - 250 manat manat
lot 22 - 250 manat manat
lot 23 - 250 manat manat
lot 24 - 250 manat manat
lot 25 - 250 manat manat

Hesab: 32050019441500232115
VÖEN 9900003611
Bank: Kapital bank 1 saylı Binəqədi filialı 
Kodu: 200156
VÖEN: 1000358921
M/H: 0137010001944
S.W.İ.F.T: BIK AIIBAZ 2X

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
  2. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
  3. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  4. Tender təklifi dəyərinin 2 % -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bankgünü qüvvədə olmalıdır);
  5. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  6. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  7. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  8. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
  9. İddiaçılar müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
  10. Digər sənədlər:

 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə  tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 5/yanvar/2011/ci/il tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 13/yanvar/2011/ci/ilqədər Bakı şəhəri, 370054, Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsi, döngə 1285. ünvanına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 14/yanvar/2011/ci/il tarixində İstehsalat Texnoloji Komplektləşdirmə İdarəsi ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

TENDER KOMİSSİYASI

Açıq tenderlər

Təşkilat adı: Predmet: Tarix intervalı:

Təşkilatın adı

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı

Ətraflı

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi NazirliyiMənzillərin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-27, 17:03
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıAzərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əməkdaşlarının tibbi sığortalanması Ətraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-20, 11:10
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə FonduDövlət sosial sığorta şəhadətnamələrinin çapı üçün plastik kartların satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-18
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Çap materiallarının satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-18
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti2015-ci ildə epizootiya əleyhinə tədbirlərin aparılması üçün bioloji preparatları, dezinfeksiya, dezinseksiya, müalicə-profilaktika dərmanlarının, diaqnostikumların, reoktivlərin və ləvazimatların satın alınması Ətraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-12, 10:36
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıAzərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı xəzinə infrastrukturunda və pul nişanlarınınemalı sahəsində istifadə olunan çeşidləyici və qablaşdırıcı sistemlərin istismarını və informasiya sistemlərinin fəaliyyətini təminetmək üçün mal-materialların satın alınması Ətraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-12, 10:26
İmişli Suvarma Sistemləri İdarəsiTikinti materialları və ehtiyat hissələrinin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-10, 10:30
AR Dövlət Sərhəd XidmətiGəmi və katerlərin tərsanə, cari, avtomatika və elektron sistemlərinin təmiri işlərinin, servis xidmətlərinin və şkiper texniki avadanlıqlarının, ehtiyat hissələrinin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-10
AR Dövlət Sərhəd XidmətiAviasiya yanacağı "AVGAZ-100 LL"in, yanacaq çənləri və texniki avadanlıqların satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-10
AR Dövlət Sərhəd XidmətiYuyucu vasitələrin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-10
AR Dövlət Sərhəd XidmətiMİ-17 helikopterlər üçün ehtiyat hissələrinin, AN-2 tipli təyyarələrə servis xidmətlərinin göstərilməsi və AŞ-62 tipli mühərriklərin təmiri işlərinin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-10
Ağdaş Rayon Mərkəzi Xəstəxanası (ikinci elan)Əsaslı və cari təmir işlərinin aparılması məqsədiləƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-07, 12:00
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet TeatrıDekorasiya materiallarının satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-04, 16:02
Əmlak Məsələləri Dövlət KomitəsiÜnvan Reyestri İnformasiya Sisteminin (ÜRİS) məlumat bazalarının yenilənməsi, qorunması, vaxtaşırı ehtiyat surətlərinin əldə edilməsi və ÜRİS-in təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə avadanlıq və proqram təminatlarının satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-04, 12:09
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıAzərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən nağd pul və qiymətlilərin daşınmasını təmin etmək məqsədilə inkassasiya və təhlükəsizlik avtomobillərininƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-08-03, 11:40
Əvvəlki    

Səhifə - 1

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Müəllif hüquqları qorunur. Saytda yerləşdirilmiş məlumatlardan istifadə zamanı www.tender.gov.az saytına istinad edilməsi mütləqdir. Copyright © 2010-2015.
Azərbaycan Respublikası Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi
Ünvan: Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyov küçəsi 40, Hökümət Evi, giriş-4, 2-ci mərtəbə.

Telefon: (99412) 493-20-15