Languages:
 

Azərbaycan Respublikası
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi

 

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir
Heydər Əliyev


 

Yeniliklər üçün: 

Tenderə dəvət

       AZəRBAYCAN MELIORASIYA Və SU TəSəRRüFATı AçıQ SəHMDAR CəMIYYəTININ TEXNOLOJI İSTEHSAL KOMPLEKTLəşDIRMə İDARəSI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR:

Tender 25 lot üzrə keçirilir::

lot 1 - Lot N-18 Ekskavator-yükləyici (təkərli) I-III rüb 2011-ci il
lot 2 - Lot N-19 Traktor və traktor üçün qoşqular I-III rüb 2011-ci il
lot 3 - Lot N-20 Çalovlu yükləyici (təkərli) I-III rüb 2011-ci il
lot 4 - Lot N-21 Hyundai markalı ekskavatorlar üçün aqreqatlar və hissələr I-III rüb 2011-ci il
lot 5 - Lot N-22 Xüsusi nasoslar və elektrik mühərrikləri üçün aqreqatlar, hissələr I-IV rüb 2011-ci il
lot 6 - Lot N-23 Xüsusi elektrik mühərrikləri üçün stator dolaqları I-III rüb 2011-ci il
lot 7 - Lot N-24 Subartezian nasosları və idarəedici şitlər I-III rüb 2011-ci il
lot 8 - Lot N-25 Asinxron elektrik mühərrikləri üçün mühafizə şitləri I-III rüb 2011-ci il
lot 9 - Lot N-26 Sinxron elektrik mühərrikləri üçün mühafizə şitləri I-III rüb 2011-ci il
lot 10 - Lot N-27 Səyyar nasos stansiyaları I-IV rüb 2011-ci il
lot 11 - Lot N-28 Güc transformatorları və KTP I-IV rüb 2011-ci il
lot 12 - Lot N-29 Dizel mühərrikləri I-III rüb 2011-ci il
lot 13 - Lot N-30 Dizel güc aqreqatları I-III rüb 2011-ci il
lot 14 - Lot N-31 “D”, “SNS” və “PQ” tipli nasoslar I-III rüb 2011-ci il
lot 15 - Lot N-32 Xüsusi nasoslar və mühərriklər I-III rüb 2011-ci il
lot 16 - Lot N-33 Vakuum nasosları I-III rüb 2011-ci il
lot 17 - Lot N-34 Nasos aqreqatları (65 QDK, 40 NDK) I-IV rüb 2011-ci il
lot 18 - Lot N-35 Aşağı gərginlikli asinxron elektrik mühərrikləri I-IV rüb 2011-ci il
lot 19 - Lot N-36 Yüksək gərginlikli elektrik mühərikləri I-III rüb 2011-ci il
lot 20 - Lot N-37 Metalkəsən dəzgahlar I-III rüb 2011-ci il
lot 21 - Lot N-38 Elektrik sayğacları və cərəyan transformatorları I-III rüb 2011-ci il
lot 22 - Lot N-39 ESV tipli subartezian nasosları üçün sarğı naqilləri və güc kabelləri I-III rüb 2011-ci il
lot 23 - Lot N-41 Kanalqazan I-III rüb 2011-ci il
lot 24 - Lot N-42 Laboratoriya avadanlıqları I-III rüb 2011-ci il
lot 25 - Lot N-43 Yumşaq inventar, yataq ləvazimatı və xüsusi geyimlər I-IV rüb 2011-ci il

 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu (Əlaqələndirici şəxs :Bakı şəhəri, 370054, Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsi, döngə 1285., telefon :497-49-12 saylı telefonla Ə.Zahidov) ünvanından ala bilərlər .

İştirak haqqı

lot 1 - 250 manat manat
lot 2 - 250 manat manat
lot 3 - 250 manat manat
lot 4 - 250 manat manat
lot 5 - 250 manat manat
lot 6 - 250 manat manat
lot 7 - 250 manat manat
lot 8 - 250 manat manat
lot 9 - 250 manat manat
lot 10 - 250 manat manat
lot 11 - 250 manat manat
lot 12 - 250 manat manat
lot 13 - 250 manat manat
lot 14 - 250 manat manat
lot 15 - 250 manat manat
lot 16 - 250 manat manat
lot 17 - 250 manat manat
lot 18 - 250 manat manat
lot 19 - 250 manat manat
lot 20 - 250 manat manat
lot 21 - 250 manat manat
lot 22 - 250 manat manat
lot 23 - 250 manat manat
lot 24 - 250 manat manat
lot 25 - 250 manat manat

Hesab: 32050019441500232115
VÖEN 9900003611
Bank: Kapital bank 1 saylı Binəqədi filialı 
Kodu: 200156
VÖEN: 1000358921
M/H: 0137010001944
S.W.İ.F.T: BIK AIIBAZ 2X

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
  2. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
  3. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  4. Tender təklifi dəyərinin 2 % -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bankgünü qüvvədə olmalıdır);
  5. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  6. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  7. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  8. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
  9. İddiaçılar müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
  10. Digər sənədlər:

 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə  tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 5/yanvar/2011/ci/il tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 13/yanvar/2011/ci/ilqədər Bakı şəhəri, 370054, Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsi, döngə 1285. ünvanına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 14/yanvar/2011/ci/il tarixində İstehsalat Texnoloji Komplektləşdirmə İdarəsi ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

TENDER KOMİSSİYASI

Açıq tenderlər

Təşkilat adı: Predmet: Tarix intervalı:

Təşkilatın adı

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı

Ətraflı

AR Dövlət Sərhəd XidmətiMühəndis-texniki çəpərin və əlavə maneələr zolağının yaradılması üçün materialların satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-24, 16:22
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıAzərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Bakı şəhəri R.Behbudov küçəsi 32 ünvanında yerləşən inzibati binasının elektrik təchizatının etibarlılığını təmin edəcək 10 kv-luq alternativ yeraltı elektrik xəttinin çəkilməsiƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-23, 09:35
Aqrolizinq ASCMineral gübrələrin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-22, 09:33
Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi Mebelin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-22
Biləsuvar rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsiİnventarların, maşın və avadanlıqların satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-20, 11:55
Ağdaş Rayon Mərkəzi XəstəxanasıƏsaslı,cari təmir işlərinin aparılması və dəftərxana və təsərrüfat materiallarına olan tələbatının ödənilməsi məqsədiləƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-20, 11:47
İqtisadiyyat və Sənaye NazirliyiXidmətlərin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-17, 10:36
Azərbaycan Dillər UniversitetiCari təmir, abadlaşdırma və kommunal kommunikasiya xidmətlərinin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-16, 15:41
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ YANINDA "İÇƏRİŞƏHƏR" DÖVLƏT TARİX-MEMARLIQ QORUĞU İDARƏSİNİN MƏNZİL-KOMMUNAL VƏ TƏMİR XİDMƏTİ (ikinci elan)2015-ci ildə İçərişəhər ərazisində yolların əsaslı təmiri işlərinin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-16, 15:36
Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin Əsaslı Tikinti, Təmir və Abadlaşdırma şöbəsi2015-ci ildə Mingəçevir şəhərində məktəblərin əsaslı təmiri işlərinin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-14, 16:08
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıAzərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında istismarda olan informasiya sistemlərinin ehtiyat surətlərinin yaradılması ilə əlaqədar texniki avadanlıqların alınması və quraşdırılmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-14, 15:49
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti Lənkəran şəhərində 14 nömrəli uşaq bağçasının tikintisi işlərinin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-13, 17:45
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat UniversitetiDigər maşın və avdanlıqların satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-10, 12:13
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (ikinci elan)Respublika Baytarlıq Laboratoriyası üçün tələb olunan avadanlıqların alınması və quraşdırılmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-09, 12:24
Biləsuvar Rayon İcra HakimiyyətiŞəhərdaxili və kənd yollarının əsaslı təmiri işlərinin satın alınmasıƏtraflı
Göndərilmə tarixi-2015-04-08, 10:04
Əvvəlki    

Səhifə - 1

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Müəllif hüquqları qorunur. Saytda yerləşdirilmiş məlumatlardan istifadə zamanı www.tender.gov.az saytına istinad edilməsi mütləqdir. Copyright © 2010-2014.
Azərbaycan Respublikası Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi
Ünvan: Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyov küçəsi 40, Hökümət Evi, giriş-4, 2-ci mərtəbə.

Telefon: (99412) 493-20-15